NYHETER

Byarådsmöte 9 januari om viktiga framtidsfrågor

Från och med årsskiftet har ett nytt politiskt styre tagit plats i Lunds kommun. Byalaget förbereder nu hur våra viktigaste framtidsfrågor ska tas vidare med den nya kommunledningen.

Flertalet av frågorna togs upp vid valdebatten i augusti, nu går vi alltså vidare. Om detta kommer byarådsmötet måndag 9 januari kl. 18 på Tolvan att handla. Alla är välkomna!

Detta är frågorna som vi driver:

  1. Kommunen ska ta över vägunderhållet från Torna Hällestad samfällighets- och vägförening.
  1. Förbifart TH och den tunga trafiken.
  1. Förslag på ekoboende.
  1. Allaktivitets-/ multihus i byn.
  1. Bristen på parkering.
  1. Sophantering, p-platser mm kring Tvedörasjön.
  1. Avsaknad av fibernätverket på Revingefältet.
  1. Generellt tillstånd för att sätta solceller på alla tak i byn samt ev. undersöka möjligheten att kommunen köper fastigheten Dalby 89:1 för att göra den till solcellspark.
  1. Skyddsjakt på vildsvin kring Åkestorp.
  1. Cykelbanor TH-Dalby (sista biten från GCR-spåret till Dalbys cykelbana vid Pinnamöllan) och TH-Södra Sandby.

En annan stor fråga är de framtida utbyggnadsplaner som är under arbete.  I översiktsplanen aviserades 150(!) nya bostäder. Detta kräver omsorg och eftertanke.

Välkommen!

Dela