NYHETER

Fokus Hällestad nominerad för pris

Leaderprojektet Fokus Hällestad är nominerad i kategorin Mötesplats/nätverk på Skånes Leadergala den 4 maj. Utvecklingsprojektet föddes efter en utfrågning av kommunpolitiker inför valet 2018. Frågan som hängde kvar i luften efter mötet var: ”Ja, vad vill vi egentligen?”

I projektet arbetade engagerade bybor fram en gemensam vision för byn. Vid stora sammankomster och workshops fick alla bybor möjlighet att göra sina röster hörd. Arbetet initierades och leddes av THFAB, Torna Hällestad Fastighets AB. Projektet är avslutat.

Slutrapport.

Se Fokus Hällestads presentationsfilm här.

Från Leader Skånes webbplats:

Beskrivning
Målet var en bygdeutvecklingsplan med vision som förankrats lokalt. Fastighetsbolaget (bygdeägt) som är projektägare bildades särskilt med syfte att främja en lokal serviceverksamhet genom tillhandahållande av adekvat service och lokaler i byn. Projektet har resulterat i en gemensam vision för utvecklingen av Torna Hällestad och en mer fokuserad utveckling av byn.

Motivering till nominering
Projektet har skapat en delaktighet, ett djupare engagemang och en bygemenskap utöver det vanliga. Helt enkelt ett föredömligt exempel på hur ett samhälle på landsbygden kan vara livskraftigt, öppet och tillgängligt med en stark gemensam röst för att påverka och utveckla både sin samtid och framtid tillsammans.

Resultat
Projektet har skapat förutsättningar för flera nya fysiska platser ex. Nya Tornavallen, kontorshotell och uteklassrum för naturhandledning samt en inventering och rapportering av ekosystemtjänster. Framför allt har projektet skapat en mer engagerad, öppen och tillgänglig by med en starkare gemensam röst.

Kategori: Mötesplats/Nätverk
Leaderområde: Lundaland
Tidsperiod: 2018 – 2021
Finansiering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Stödbelopp: 999 031 kronor

Dela