NYHETER

Försvarsmakten informerar om Aurora 23

Försvarsmakten genomför övning AURORA 23 på övningsfältet Revingehed under följande datum och tider: 2023-04-27 kl. 09:00 till och med 2023-05-11 kl. 16:30
Under övningen kommer militära hjul- och bandfordon att framföras på vägar och i terrängen på hela övningsfältet, dag som natt — både med och utan belysning. Skjutning med lys- och rökammunition samt lös ammunition kommer genomföras. Svensk och utländsk personal deltar.

Under hela övningen är följande områden avspärrade* med anledning av farligt område: A1-A14, B1-B7 och C1-C7.

Följande vägar kommer att stängas av under ovanstående perioder: 941, 964, 965, 966, 973, genomfarten samt de enskilda vägarna 21956 del 1 och 2. På stängda väger råder förbud mot trafik med fordon samt förbud mot gångtrafik och ridning. För mer information, se karta.

Undantag är boende på övningsfältet, kontrakterade entreprenörer, post- och tidningsutdelning, kollektivtrafik, skolbussar, hemtjänst, renhållning och utryckningsfordon som kommer ges möjlighet att färdas på avstängda vägar. Iaktta mycket hög försiktighet.

*Undantag förutsätter ärende på fältet. Genomfart är inte tillåten. Notera att mindre delar av väg 972 mellan Harlösa och Veberöd samt väg 949 mellan Tvedöra och Hällestad kan komma att stängas av för alla typer av trafik under kortare perioder då militära fordon korsar vägen. Observera att stängning av fältet påbörjas cirka två timmar innan avlysningen träder i kraft. P 7 kommer att märka ut föreskrifterna med vägmärken samt vägbommar.


Frågor?
Hör av dig till oss
info-p7@mil.se
046-36 80 00

Dela