NYHETER

Försvarsministern: ”Försvaret vill ha djurhållning på Revingehed”

Frågan om kor på Revingehed i framtiden har tagit sig upp till riksdagsnivå. Försvarsminister Pål Jonson (M) ger följande svar på en fråga från Stina Larsson (C):

Svar på fråga 2022/23:611 av Stina Larsson (C)
Samexistens på Revingehed

Stina Larsson har frågat mig vad jag och regeringen avser göra för att Försvarsmaktens verksamhet ska kunna fungera i samexistens med övriga civila verksamheter så att de betande djuren på Revingehed ska kunna vara kvar.

Frågan är ställd mot bakgrund av ett exempel som återges från Södra skånska regementet (P 7) i Revinge. Den generella frågeställningen handlar om statliga fastigheter och deras nyttjande. Hur statliga fastigheter nyttjas i enskilda fall är en fråga som berörda myndigheter, i detta fall Fortifikationsverket och Försvarsmakten, avgör. Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål och tecknar därmed som fastighetsägare aktuella arrenden. Det är hyresgästen, Försvarsmakten, som bedömer om dess behov av att nyttja övnings- och skjutfält medger arrenden.

Såvitt jag förstår är Försvarsmakten fortsatt intresserad av djurhållning på Revingehed.

Stockholm den 3 maj 2023

Pål Jonson

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/samexistens-pa-revingehed_HA12611

Dela