NYHETER

Fågelvandring 23 maj

Det är mitt i fåglarnas häckningssäsong. I och runt byn finns en imponerande artvariation. Byalagets naturgrupp anordnar en fågelvandring under ledning av Åke Lindström, bybo och chef för chef för Svensk Fågeltaxering. Vi träffas på Torget tisdagen den 23 maj kl. 18.30. Mycket välkomna!

Dela