NYHETER

LKF möjlig partner för gemensamhetsboende

Det går framåt med arbetet för att förverkliga idéerna på en ekoby/gemenskapsboende med ekologiska förtecken. Arbetsgruppen räknar med att det kan komma ta fyra-fem år innan den blir verklighet. Det här är deras beskrivning av nuläget.

Visionen: Ett boende för alla åldrar, som tillsammans skapar förutsättningar för ekologiskt, socialt och ekonomiskt boende.

Arbetsgruppen och intresserade har varit på tre givande studiebesök. Först ut var ”Fiolen”, ett kollektiv som LKF byggde för 30 år sedan och fortfarande driver. Detta tillsammans med en förening/gemenskap som består av de boende som satt upp stadgar och förhållningsregler. De är också med och intervjuar de som står i kö för att flytta in.

Vidare har vi besökt ett kollektiv, Cypressen, som Simrishamnsbostäder startade för två år sedan. Intressanta lösningar till viss del men där de boende inte var lika delaktiga i driften/organisationen av boendet som i Fiolen.

Tredje stället kallas Hambo i Hammenhög. Detta är i privat regi. Det började med en intresseförening ”Vi som vill bo kollektivt när vi är gamla”. När ett tillfälle gavs, för ca fem år sedan, köpte de ett fantastiskt hus som tidigare var en hushållsskola. Efter större renoveringar flyttade de in för ca två år sedan. Boende är medägare genom en insats som de får tillbaka om de flyttar. De har även en månatlig kostnad utöver det. Detta boende är öppet för personer över fyrtio år utan hemmavarande barn.

Från studiebesök på kollektivet Hambo i Hammenhög. Foto: Hjalmar Dahm

Vi kommer vidare att besöka Bogemenskapen Baskedal på Österlen, något ställe i Danmark och vi kommer att träffa de som arbetar med R:ekobyn i Röstånga.

För övrigt är utvecklingen sådan att det ser ut som att LKF är villiga att vara byggherrar och samarbeta med oss för utformandet av ett gemensamhetsboende i Torna Hällestad. Vi har haft ett par möten och det ser lovande ut. De kan då bygga ca 15-20 lägenheter och hälften kan säljas som bostadsrätter/äganderätter och hälften kan vara hyresrätter. Det kommer att ta ca fem år innan detaljplan och byggstart är klar.

Om du vill haka på studiebesök eller delta i möten så kontakta gärna någon av oss.

Carin Hamn carin.hamn@hotmail.com

Karin Hammarlund karin@samskapet.se 

Dela