NYHETER

Medborgarförslag om belysning längs spåret

Mette Fischer har inskickat et medborgarförslag:

Onsdagen 23/8 kl 17:00 överfölls en kvinna av en för henne främmande man som stod gömd bland träden längs med järnvägsspåret mellan hållplats Järnvägsgatan och ALBA-fabriken (Dalby). Polis tillkallas, gärningsmannen omhändertogs och offret är fortsatt omskakad och skärrad.

På platsen saknas belysning och både tidig morgon och sen kväll är det här, och längs med hela spåret ut ur Dalby, mörkt som i graven.

Vi Dalbybor kräver nu ett förebyggande krafttag från Lunds kommuns sida så att hela spåret blir upplyst i och ut ur Dalby så att alla som rör sig här – barn, bussresenärer, cyklister, joggare, flanörer, hundägare etc. kan känna sig trygga och så att fortsatta överfall kan förhindras.

Du som är folkbokförd i Lunds kommun kan rösta på aktuella Lundaförslag. För att kommentera behöver du fylla i namn och adress.

Dela