NYHETER

Militära övningar på pansarövningsfältet Revingehed

Södra skånska regementet P 7 genomför militära övningar på pansarövningsfältet Revingehed mellan följande datum och tider:


2024-03-11 kl. 09:00 till och med 2024-03-18 kl. 16:00

Download pdf.

Under övningarna kommer militära hjul- och bandfordon att framföras på vägar och i terrängen på hela övningsfältet dag som natt, både med och utan belysning. Skjutning med lys- och rökammunition samt lös ammunition kommer att genomföras.

Under hela övningen är följande områden avspärrade* med anledning av farligt område: A1-A14, B5-B7, C1-C7 och Vasaholm. Undantag är boende på övningsfältet, kontrakterade entreprenörer,
post- och tidningsutdelning, kollektivtrafik, skolbussar, hemtjänst, renhållning och utryckningsfordon som kommer ges möjlighet att passera.

*Undantag förutsätter ärende på fältet. Genomfart är inte tillåten.

Följande vägar kommer att stängas av under ovanstående period: 964, 965, 966, 973 samt enskilda vägar 21956 del 1 och 2 inom det militära övningsområdet Revingehed. Genomfartsvägen mellan Revingeby och Harlösa kommer att vara avstängd för civil trafik, endast behörig trafik till
regementet. På stängda vägar råder förbud mot trafik med fordon samt
förbud mot gångtrafik.

Andra berörda vägar: Väg 941, 949, 972 och 22072 kommer att vara
öppna för trafik under övningen, dock kan trafiken på dessa vägar under
korta stunder stängas av eller stoppas av militär polis när övningsmoment
kräver detta.

Längs väg 941, 949, 972 och 22072 kommer det att vara förbjudet att
stanna eller parkera längs med vägen under den aktuella perioden.
P 7 kommer att märka ut föreskrifterna med vägmärken samt
vägbommar.

Notera att stängning av fältet påbörjas cirka två timmar innan
avlysningen träder i kraft.
*Enligt SäkR G 2020 kap. 8: Beträdande av farligt område får endast ske med
övningsledares/säkerhetschefs medgivande.

Dela