NYHETER

Militärövning 20-25 mars

Meddelande från Försvarsmakten:

Södra skånska regementet P 7 genomför militära övningar på övningsfältet Revingehed mellan följande datum och tider: 2023-03-20 kl. 09:30 till och med 2023-03-25 kl. 12:30.

Under övningarna kommer militära hjul- och bandfordon att framföras på vägar och i terrängen på hela övningsfältet, dag som natt — både med och utan belysning. Skjutning med lys- och rökammunition samt lös ammunition kommer genomföras. Under hela övningen är följande områden avspärrade* med anledning av farligt område: A1-A14, B1-B7 och C1-C7 Följande vägar kommer att stängas av under ovanstående perioder: 941, 964, 965, 966, 973, Genomfarten samt de enskilda vägarna 21956 del
1 och 2.

På stängda väger råder förbud mot trafik med fordon samt förbud mot gång- och cykeltrafik. Resor mellan Revingeby och Harlösa hänvisas till väg 104. Undantag är boende på övningsfältet, kontrakterade entreprenörer, post- och tidningsutdelning, kollektivtrafik, skolbussar, hemtjänst, renhållning och utryckningsfordon som kommer ges möjlighet att nyttja vägarna på fältet.
*Undantag förutsätter ärende på fältet. Genomfart är inte tillåten. Notera att mindre delar av väg 972 mellan Harlösa och Veberöd samt väg 949 mellan Tvedöra och Hällestad kan komma att stängas av militärpolis under kortare perioder då militära fordon korsar vägen. Observera att stängning av fältet påbörjas cirka två timmar innan avlysningen träder i kraft. P 7 kommer att märka ut föreskrifterna med
vägmärken samt vägbommar.

Dela