NYHETER

Tolvan byter till app för kommunikation

Tolvans årsstämma sa på lördagen ja till styrelsens förslag till att ändra formerna för hur föreningen framöver ska sköta sin interna kommunikation. I beslutsunderlaget argumenterade styrelsen så här:

Vi vill hitta ett enklare sätt att kommunicera inom föreningen, undvika onödigt emailande och
säkerställa att alla har tillgång till aktuell information utan att behöva logga in på en hemsida
eller bläddra i gamla emailutskick.
Vi har sedan januari låtit ett 50-tal frivilliga medlemmar testa en tjänst som kan användas
både som en app i telefonen eller på datorn. Tjänsten heter Boappa och är utformad för att
passa bostadsrättsföreningar, samfälligheter och grannskap. Det är SBAB som tillhandahåller
tjänsten och som står för drift och support. Vi har lagt upp en testversion av Kulturhuset
Tolvan i Boappa. Allt material har kopierats från tolvan.nu. Boappa är mycket enkel och lätt
att använda. Nyheter, kommunikation i grupper, kalender, cafélista, bokning av tolvan och
bastu, protokoll etc, allt samlat och lätt åtkomligt i telefonen. Det är också betydligt enklare
att sköta administration och drift av Boappa, jämfört med vår nuvarande hemsida.
Eftersom vi är en liten förening så årsavgiften 0 kronor.

Den nuvarande webbplatsen kommer tills vidare att leva kvar, men endast som kanal för extern information.

Årsstämman valde David Bendz till ny ordförande. Jens Formare blir ny vice ordförande.

Dela