NYHETER

Trafikverket duckar om förbifart

Trafikverket har (anmärkningsvärt snabbt) svarat på vägföreningens och byalagets skrivelse om en önskad förbifart från väg 964 (östra infarten mot Byavägen). De anser sig inte kunna prioritera en så kostsam satsning utan hänvisar oss till Lunds kommun, som kan peka ut vägbygget som angeläget i Region Skånes planering av nya projekt. Frågan kommer att tas vidare i diskussioner med den nya kommunledningen under våren.

Dela