NYHETER

Telia först med 5G i byn

I Malmö, Lund och Dalby erbjuder flertalet mobiloperatörer numera 5G. I samband med att nätet låg ner i veckan upptäckte bybon Jonas Söderström att han hade 5G-uppkoppling i mobilen. Telia är ännu så länge den enda teleoperatören som erbjuder detta. Täckningskartorna för det andra operatörerna säger inte emot. En viktig förutsättning är att använda tekniken är att din mobil är förberedd för det.

Hur snabb uppkoppling ger det då? Frågan är inte helt lätt att ge svar på. Post- och Telestyrelsen skriver på sin webbplats:

5G kommer under gynnsamma förhållanden att kunna ha maximala hastigheter på över 10 Gbit/s. Den faktiska hastigheten förväntas dock bli avsevärt lägre och variera kraftigt beroende på var man befinner sig.

5G kommer att möjliggöra maximala nedladdningshastigheter på över 10 Gbit/s, svarstider på 1 millisekund, möjlighet att uppnå garanterad leverans av data med förutbestämd fördröjning och stöd för minst 1 miljon enheter per km2.

Hastigheter på 10 Gbit/s kommer dock inte att uppnås så fort ett nät har uppgraderats till 5G i ett område. Vilka hastigheter som uppnås beror bl.a. på vilka frekvensband operatören använder och hur många nya master som byggs.

Dela