NYHETER

Visionsmöte om gemensamhetsboende

Ett boende för alla åldrar, som tillsammans skapar förutsättningar för ekologiskt, socialt och ekonomiskt boende. Ett visionsmöte kommer att hållas på Tolvan lördagen den 18/2 kl 14.

Meddela carin.hamn@hotmail.com och sätt upp dig på listan.

Visionen

Här kombineras en varm boendemiljö, social gemenskap och kontakt med varandra, med spännande, engagerande verksamheter och med naturen och det omgivande samhället. I gestaltning men framförallt materialval vid byggandet vill vi ta tillvara lokala byggtraditioner och återbruka material.

Målet

I samarbete med Lunds kommun ska vi bygga gemensamhetsboende i Torna Hällestad.

Det ska finnas hyresrätter och några lägenheter är tänkta som seniorboenden.

Alla har sin egen lägenhet men vissa utrymmen delar man som tvättstuga, mat/festlokal, ateljé mm. Bygget ska vara ECO, vilket berör både material, uppvärmning och vatten/avlopp och gärna självförsörjande inom detta. Det ska finnas odlingsmöjligheter.

Med vänlig hälsning Carin genom Byalaget.

Dela