NYHETER

Aurora 23: rekordstor försvarsövning

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Under perioden 27 april – 10 maj kommer den internationella försvarsövningen Aurora 23 att märkas i byn. Övningen är mycket omfattande med personal och fordon från Sverige såväl som partnerländer. Hela Revingehed övningsfält samt viss civil mark i närområdet kommer att tas i anspråk enligt avtal och militära transporter på civila vägar kommer att förekomma under hela övningsperioden men med en kraftsamling i slutet av övningen. Hela fältet är avspärrat med anledning av farlig verksamhet. Endast personal med övningsledarens tillstånd får vistas på fältet.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-23/

Dela