NYHETER

Större militärövning, 16-20 januari

Försvarsmakten:

Södra Skånska regementet P 7 genomför militära övningar på Pansarövningsfältet Revingehed under följande datum och tider: 2023-01-16 kl. 0900 – 2023-01-20 kl. 1200.

Militära hjul- och bandfordon kommer att framföras på vägar och i terrängen på hela övningsfältet Revingehed. Fordon kommer att framföras med såväl tänd som släckt/avskärmad belysning både i dager och i mörker. Skjutning med lös-, lys- och rökammunition kommer att genomföras.


Områdena A1-14, B1-7, C1-7 är avspärrade m.a.a. farlig verksamhet. Inom dessa områden gäller dessutom förbud mot trafik med fordon samt gångtrafik. Områdena är skyltade med vägmärke C2 respektive C15.

Berörda vägar: Väg 941,964, 965, 966, 973 samt de enskilda vägarna 21956 del 1 och 2. Genomfartsvägen mellan Revingeby och Harlösa kommer att vara avstängd för civil trafik, endast behörig trafik till regementet.


Skyltning kommer att ske med vägmärken samt vägbommar. Boende, näringsidkare och utryckningsfordon är undantagna från förbudet och kommer ges möjlighet att passera.

Dela